τεκῇ

τεκῇ
τίκτω
bring into the world
fut ind mid 2nd sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • τέκη — τέκος the young neut nom/voc/acc pl (attic epic doric) τέκος the young neut nom/voc/acc dual (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • τέκῃ — τίκτω bring into the world aor subj mp 2nd sg τίκτω bring into the world aor subj act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • τέκηι — τέκῃ , τίκτω bring into the world aor subj mp 2nd sg τέκῃ , τίκτω bring into the world aor subj act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • LABOR — et exercitium, torpentem in nobis excitat ealorem, eoque et spiritus reddit vegetos et alacres: atque, ut ventilatio paleas e tririco et spicas inanes flatu dispellit. ita exercitatio quoque fugat noxios e corpore humores. Quâ similitudine hoc… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • ιππομανής — ές (Α ἱππομανής, ές) νεοελλ. 1. αυτός που αγαπά υπερβολικά τους ίππους αρχ. 1. αυτός που βρίθει από ίππους, αυτός που έχει πολλούς ίππους 2. το ουδ. ως ουσ. τὸ ἱππομανές α) (στην Αρκαδία) είδος φυτού που αγαπούν τα άλογα και που όταν τρώγεται από …   Dictionary of Greek

  • σπερματίζω — ΜΑ [σπέρμα, ατος] μσν. αναζητώ, ερευνώ την καταγωγή κάποιου αρχ. 1. σπέρνω 2. (για φυτό) ωριμάζω, δένω καρπό 3. παθ. σπερματίζομαι (για γυναίκα) δέχομαι ανδρικό σπέρμα, συλλαμβάνω («γυνὴ ἥτις ἐὰν σπερματισθῇ καὶ τέκῃ ἄρσεν...» ΠΔ) …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”